JJCARE
Hoewel thuisverpleging strikt genomen niet gratis is, worden de meeste verpleegkundige verstrekkingen rechtstreeks afgerekend met de mutualiteiten via de derdebetalersregeling. Ook is het tot op heden niet gebruikelijk voor thuisverpleegkundige diensten om remgeld aan te rekenen, waardoor de patiënt in normale omstandigheden niets zal aangerekend worden voor de verleende zorgen. Specifieke materialen nodig voor de zorg blijven natuurlijk wel steeds ten laste van de patiënt (bijvoorbeeld wondzorgmateriaal, de medicatie zelf, …).

Hoe wordt thuisverpleging gefinancierd via het derdebetalerssysteem?

Dankzij het derdebetalerssysteem in België, wordt de financiële afhandeling van thuisverpleging vereenvoudigd. Hier is wat je moet weten:

 • Directe afrekening met je mutualiteit: De kosten voor thuisverpleging worden rechtstreeks met je mutualiteit verrekend. Dit betekent dat je, als patiënt, meestal niets betaalt voor de basisverzorging.

 • Geen extra kosten: We werken met volledig geconventioneerde verpleegkundigen, zonder REM-geld aan te rekenen.

 

Soorten zorg:

 1. Zonder doktersvoorschrift:
  • Hygiënische zorg (aan/uitkleden, wassen)

 2. Met doktersvoorschrift:
  • Medicatie klaarzetten (wekelijks)
  • Compressietherapie (steunkousen)
  • Inspuitingen (IM, SC, insuline, clexane, …)
  • Eenvoudige tot complexe wondzorg
  • Stomazorg
  • Sondevoeding
  • Chemotherapie
  • Postoperatieve zorgen
  • Palliatieve zorgen
  • Andere specifieke zorgen

Een zorg of informatie aanvragen?

Onze dienst thuisverpleging werkt het hele jaar door, 7/7. In deze moderne tijden is bereikbaarheid, zeker in de zorgsector, erg belangrijk. 

Wanneer je op zoek bent naar informatie over thuisverpleging, is het natuurlijk belangrijk om te begrijpen wat dit eigenlijk inhoudt. Thuisverpleging speelt een cruciale rol in de gezondheidszorg en draagt bij aan de kwaliteit van leven voor velen. We proberen je een beter idee te geven over wat thuisverpleging eigenlijk is, voor wie het bedoeld is en welke zorgen worden aangeboden.
Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over thuisverpleging bij JJCARE, inclusief de aangeboden diensten, aanvraagprocedure, kosten, en veelgestelde vragen. We behandelen ook relevante onderwerpen zoals ouderenzorg, palliatieve zorg en chronische ziektebeheer.
Een gestructureerde equipe verpleegkundigen kan haar team uitbreiden met één of meerdere zorgkundigen. Hoewel de verpleegkundige steeds de eindverantwoordelijkheid draagt, kan deze een aantal taken delegeren naar een zorgkundige.