JJCARE
Een gestructureerde equipe verpleegkundigen kan haar team uitbreiden met één of meerdere zorgkundigen. Hoewel de verpleegkundige steeds de eindverantwoordelijkheid draagt, kan deze een aantal taken delegeren naar een zorgkundige.

Binnen een gestructureerde equipe verpleegkundigen kunnen volgende verpleegkundige verstrekkingen gedelegeerd worden naar een zorgkundige (*): 

 1. Observeren en signaleren van veranderingen bij de patiënt/bewoner op fysiek, psychisch en sociaal vlak binnen de context van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL)

 2. De patiënt/bewoner en zijn familie informeren en adviseren conform het zorgplan, voor wat betreft de toegestane technische verstrekkingen

 3. De patiënt/bewoner en zijn omgeving bijstaan in moeilijke momenten

 4. Mondzorg

 5. Verwijderen en heraanbrengen van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen, met uitsluiting van compressietherapie met elastische verbanden

 6. Problemen met de blaassonde signaleren

 7. Een geheelde stoma verzorgen, zonder dat wondzorg noodzakelijk is

 8. De orale vochtinname van de patiënt/bewoner bewaken en problemen signaleren

 9. De patiënt/bewoner helpen bij inname van geneesmiddelen via orale weg, nadat het geneesmiddel door middel van een distributiesysteem door een verpleegkundige of een apotheker werd klaargezet en gepersonaliseerd

 10. De vocht- en voedseltoediening bij een patiënt/bewoner langs orale weg helpen verrichten

 11. De patiënt/bewoner in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop, conform het zorgplan

 12. Hygiënische verzorging van patiënt: resident met een disfunctie van de ADL, conform het zorgplan

 13. Vervoer van patiënt/bewoner, conform het zorgplan

 14. Maatregelen toepassen om lichamelijke letsels te voorkomen, conform het zorgplan

 15. Maatregelen toepassen om infecties te voorkomen, conform het zorgplan

 16. Maatregelen toepassing om decubitusletsels te voorkomen, conform het zorgplan

 17. De polsslag en de lichaamstemperatuur meten en meedelen van de resultaten

 18. De patiënt/bewoner helpen bij niet-steriele afname van excreties en secreties

 19. Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemiemeting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige

 20. Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:

  • oraal (inbegrepen inhalatie)

  • rectaal
  • oogindruppeling
  • percutaan
  • subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine
 21. Voeding en vochttoediening langs orale weg

 22. Manuele verwijdering van fecalomen

 23. Het verwijderen en heraanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen

(*) Sinds 1 september 2019 moeten de zorgkundigen die hun registratie (en kwalificatiebewijs) behaalden vóór 1 september 2019 een bijkomende opleiding van 150u in 5 extra handelingen (handelingen 19-23 hierboven vermeld) hebben gevolgd om alle bovenstaande handelingen te mogen stellen.

Een zorg of informatie aanvragen?

Onze dienst thuisverpleging werkt het hele jaar door, 7/7. In deze moderne tijden is bereikbaarheid, zeker in de zorgsector, erg belangrijk. 

Hoewel thuisverpleging strikt genomen niet gratis is, worden de meeste verpleegkundige verstrekkingen rechtstreeks afgerekend met de mutualiteiten via de derdebetalersregeling. Ook is het tot op heden niet gebruikelijk voor thuisverpleegkundige diensten om remgeld aan te rekenen, waardoor de patiënt in normale omstandigheden niets zal aangerekend worden voor de verleende zorgen. Specifieke materialen nodig voor de zorg blijven natuurlijk wel steeds ten laste van de patiënt (bijvoorbeeld wondzorgmateriaal, de medicatie zelf, …).
Een thuisverpleegkundige wordt verwacht een breed scala aan taken uit te voeren om patiënten in hun thuisomgeving de nodige zorg en ondersteuning te bieden.
Wanneer je op zoek bent naar informatie over thuisverpleging, is het natuurlijk belangrijk om te begrijpen wat dit eigenlijk inhoudt. Thuisverpleging speelt een cruciale rol in de gezondheidszorg en draagt bij aan de kwaliteit van leven voor velen. We proberen je een beter idee te geven over wat thuisverpleging eigenlijk is, voor wie het bedoeld is en welke zorgen worden aangeboden.