JJCARE
Een zorgkundige speelt een cruciale rol in de gezondheidszorg en biedt uitgebreide ondersteuning aan patiënten. Hieronder bespreken we de belangrijkste taken van een zorgkundige, zodat je een goed beeld krijgt van wat dit beroep inhoudt.

Persoonlijke verzorging

Helpen met dagelijkse hygiëne (wassen, aankleden)

Als zorgkundige assisteer je patiënten met hun dagelijkse hygiëne. Dit omvat het helpen bij het wassen, douchen en aankleden van de patiënten. Deze taak is essentieel om de patiënt zich comfortabel en waardig te laten voelen.

Ondersteunen bij toiletbezoek

Patiënten kunnen soms hulp nodig hebben bij het toiletbezoek. Als zorgkundige bied je deze ondersteuning op een respectvolle en discrete manier, wat bijdraagt aan de algemene gezondheid en het welzijn van de patiënt.

Hulp bij eten en drinken

Sommige patiënten hebben hulp nodig bij het eten en drinken. Dit kan variëren van het aanreiken van voedsel tot het daadwerkelijk voeren van de patiënt. Goede voeding is essentieel voor herstel en welzijn, en jouw rol hierin is van onschatbare waarde.

Taken van een zorgkundige

Medische ondersteuning

Toedienen van medicatie

Een zorgkundige is vaak verantwoordelijk voor het toedienen van medicatie aan patiënten. Dit vereist nauwkeurigheid en een goed begrip van de medicatieprotocollen om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste doseringen krijgen.

Controleren van vitale functies (bloeddruk, pols)

Het regelmatig controleren van vitale functies zoals bloeddruk en pols is een belangrijke taak. Deze metingen helpen bij het monitoren van de gezondheidstoestand van de patiënt en het snel identificeren van eventuele veranderingen.

Wondverzorging en verbandwisselingen

Zorgkundigen zijn vaak betrokken bij de verzorging van wonden en het wisselen van verbanden. Dit is een kritieke taak die voorkomt dat infecties optreden en bevordert het genezingsproces.

Emotionele ondersteuning

Luisterend oor bieden

Naast fysieke zorg, biedt een zorgkundige ook emotionele ondersteuning. Door simpelweg een luisterend oor te bieden, kan je een groot verschil maken in het leven van je patiënten.

Ondersteuning bij psychosociale problemen

Veel patiënten hebben te maken met psychosociale problemen. Als zorgkundige bied je ondersteuning en begeleiding om hen door moeilijke tijden heen te helpen.

Stimuleren van sociale interactie

Het stimuleren van sociale interactie is belangrijk voor het welzijn van patiënten. Door activiteiten te organiseren en aan te moedigen, help je hen om actief en betrokken te blijven.

 

Administratieve taken

Bijhouden van patiëntendossiers

Het bijhouden van nauwkeurige patiëntendossiers is essentieel voor continuïteit van zorg. Zorgkundigen noteren veranderingen in de gezondheidstoestand en de verleende zorg.

Rapporteren van veranderingen in de gezondheidstoestand

Het is belangrijk om veranderingen in de gezondheidstoestand van een patiënt te rapporteren aan de juiste zorgverleners. Dit helpt bij het snel reageren op mogelijke gezondheidsproblemen.

Communicatie met familieleden en andere zorgverleners

Een zorgkundige fungeert vaak als schakel tussen de patiënt, hun familie en andere zorgverleners. Goede communicatie is cruciaal voor een effectieve zorgverlening.

Taken van een zorgkundige

Revalidatie en mobilisatie

Assisteren bij fysiotherapie-oefeningen

Bij revalidatie help je patiënten met fysiotherapie-oefeningen. Dit kan variëren van lichte bewegingen tot meer intensieve revalidatieprogramma’s.

Helpen met mobiliteit en transfers

Het assisteren bij mobiliteit en transfers, zoals het verplaatsen van bed naar stoel, is een belangrijke taak om de zelfstandigheid van de patiënt te bevorderen en valincidenten te voorkomen.

Ondersteunen bij het gebruik van hulpmiddelen (rolstoelen, looprekken)

Veel patiënten hebben hulpmiddelen nodig zoals rolstoelen of looprekken. Als zorgkundige help je hen bij het gebruik en onderhoud van deze hulpmiddelen.

Taken van een zorgkundige

Gerelateerde en veelgestelde vragen

Een zorgkundige biedt basiszorg en ondersteuning, terwijl een verpleegkundige meer geavanceerde medische taken uitvoert en vaak een hogere opleiding heeft.

Om zorgkundige te worden in België, volg je een opleiding tot zorgkundige die meestal deel uitmaakt van het secundair onderwijs (TSO of BSO) of een opleiding via het volwassenenonderwijs.

Het salaris van een zorgkundige varieert, maar ligt gemiddeld tussen de €2.000 en €2.800 per maand, afhankelijk van ervaring en werkplek.

Belangrijke vaardigheden zijn empathie, geduld, communicatievaardigheden en een goede fysieke conditie.

Zorgkundigen werken vaak in ploegendiensten, inclusief nachten, weekenden en feestdagen, om 24/7 zorg te kunnen bieden.

Een zorg of informatie aanvragen?

Onze dienst thuisverpleging werkt het hele jaar door, 7/7. In deze moderne tijden is bereikbaarheid, zeker in de zorgsector, erg belangrijk. 

Hoewel thuisverpleging strikt genomen niet gratis is, worden de meeste verpleegkundige verstrekkingen rechtstreeks afgerekend met de mutualiteiten via de derdebetalersregeling. Ook is het tot op heden niet gebruikelijk voor thuisverpleegkundige diensten om remgeld aan te rekenen, waardoor de patiënt in normale omstandigheden niets zal aangerekend worden voor de verleende zorgen. Specifieke materialen nodig voor de zorg blijven natuurlijk wel steeds ten laste van de patiënt (bijvoorbeeld wondzorgmateriaal, de medicatie zelf, …).
Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over thuisverpleging bij JJCARE, inclusief de aangeboden diensten, aanvraagprocedure, kosten, en veelgestelde vragen. We behandelen ook relevante onderwerpen zoals ouderenzorg, palliatieve zorg en chronische ziektebeheer.
Een gestructureerde equipe verpleegkundigen kan haar team uitbreiden met één of meerdere zorgkundigen. Hoewel de verpleegkundige steeds de eindverantwoordelijkheid draagt, kan deze een aantal taken delegeren naar een zorgkundige.