JJCARE

Intraveneuze therapie

Bij intraveneuze toediening wordt het geneesmiddel via een injectie of via een infuus rechtstreeks in de bloedbaan toegediend. Vroeger gebeurde dit uitsluitend in een ziekenhuis, maar de laatste jaren kan dit ook veilig en betrouwbaar georganiseerd worden in de thuissituatie.

Wat is Intraveneuze therapie?

Toedieningswegen

  • Via centrale katheter
  • via PICC
  • via midline katheter

Wat zijn de voordelen?

Intraveneuze therapie thuis zorgt voor kortere opname in het ziekenhuis. Een constante communicatie met de behandelende arts, geneesheer en het labo, is vanzelfsprekend. Op die manier kan je in alle comfort de nodige behandelingen in je vertrouwde thuisomgeving krijgen.

Thuishospitalisatie

Sinds 1 juli 2023 kunnen sommige patiënten thuis zorg krijgen die tot nu enkel mogelijk was in het ziekenhuis. Deze thuishospitalisatie voor oncologie of antibioticatherapie gebeurt onder strikte voorwaarden en onder toezicht van de arts in het ziekenhuis. Het geeft patiënten de mogelijkheid om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven tijdens hun behandeling. In het kader van deze thuishospitalisaties gaat het over:

  • intraveneuze antibioticabehandeling van ten minste 5 dagen 
  • parenterale toediening als onderdeel van minimaal 3 dagen kankerbehandeling

Veelvoorkomende uitdagingen en oplossingen

Thuishospitalisatie kan enkel plaatsvinden als aan meerdere voorwaarden op vlak van kwaliteit en veiligheid voldaan wordt. Het is een samenwerking van verschillende zorgverleners zoals het zorgteam in het ziekenhuis, thuisverpleegkundigen, artsen en apothekers:

  • Vanuit het ziekenhuis: de behandelend arts of het verpleegkundig team brengt de mogelijkheid van thuishospitalisatie ter sprake bij de patiënt. De eindbeslissing ligt bij de arts-specialist van het ziekenhuis.
  • In geval van beslissing tot thuishospitalisatie spreken alle betrokkenen een zorgplan af.  De coördinatie gebeurt in overleg tussen het zorgteam in het ziekenhuis en de (dienst voor) thuisverpleegkundige.
  • De voorbereiding, het transport en de aflevering van het geneesmiddel valt onder de verantwoordelijkheid van de ziekenhuisapotheker
  • Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de organisatie voor de recuperatie van het medisch risicohoudend verzorgingsafval.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Onze teamleden hebben de nodige deskundigheid en ervaring terzake, en waar nodig wordt bij de opstart de nodige bijscholing verzorgd voor jouw specifieke situatie. Vaak is de patiënt reeds vertrouwd met ons team thuisverpleegkundigen, maar ook in andere gevallen kunnen we in samenspraak met het ziekenhuis, de geneesheer-specialist en andere betrokken zorgverleners alle facetten van de thuishospitalisatie als een deskundig team voor jou mogelijk maken. 

jjcare thuisverpleging sondevoeding

Een zorg of informatie aanvragen?

Onze dienst thuisverpleging werkt het hele jaar door, 7/7. In deze moderne tijden is bereikbaarheid, zeker in de zorgsector, erg belangrijk. 

Onze werkwijze in 4 stappen

Bel ons op het nummer
+32 51 792751

We komen op bezoek

Derdebetalers systeem Onze dienst thuisverpleging werkt volgens het zogenaamde derdebetalers systeem. Dit betekent dat wij onze erelonen rechtstreeks afrekenen met uw mutualiteit.

Identiteitskaart inlezen
Wanneer de verpleegkundige je komt verzorgen zal je ook bij elk bezoek je identiteitskaart (e-ID) moeten laten inlezen (wettelijk verplicht door RIZIV).

Wat Onze Patiënten Zeggen

Sebastian

Dikke aanrader!

Patricia

Bedankt voor de goeie zorgen. Topteam

Christine

Uitstekende verzorging!

Heb jij of je familielid thuisverpleging nodig?