JJCARE
Wanneer je op zoek bent naar informatie over thuisverpleging, is het natuurlijk belangrijk om te begrijpen wat dit eigenlijk inhoudt. Thuisverpleging speelt een cruciale rol in de gezondheidszorg en draagt bij aan de kwaliteit van leven voor velen. We proberen je een beter idee te geven over wat thuisverpleging eigenlijk is, voor wie het bedoeld is en welke zorgen worden aangeboden.

Wat is thuisverpleging?

Thuisverpleging betreft professionele zorgverlening bij mensen thuis. Deze zorg is bedoeld voor personen die medische zorg nodig hebben, maar niet noodzakelijkerwijs in een ziekenhuis of zorginstelling hoeven te verblijven. Het kan gaan om chronische zorg, post-operatieve zorg, of ondersteuning bij dagelijkse activiteiten. Thuisverpleging biedt een comfortabele en gepersonaliseerde aanpak, waarbij je in je eigen vertrouwde omgeving de nodige zorg ontvangt.

Een zorg of informatie aanvragen?

Onze dienst thuisverpleging werkt het hele jaar door, 7/7. In deze moderne tijden is bereikbaarheid, zeker in de zorgsector, erg belangrijk. 

Hoewel thuisverpleging strikt genomen niet gratis is, worden de meeste verpleegkundige verstrekkingen rechtstreeks afgerekend met de mutualiteiten via de derdebetalersregeling. Ook is het tot op heden niet gebruikelijk voor thuisverpleegkundige diensten om remgeld aan te rekenen, waardoor de patiënt in normale omstandigheden niets zal aangerekend worden voor de verleende zorgen. Specifieke materialen nodig voor de zorg blijven natuurlijk wel steeds ten laste van de patiënt (bijvoorbeeld wondzorgmateriaal, de medicatie zelf, …).
Een thuisverpleegkundige wordt verwacht een breed scala aan taken uit te voeren om patiënten in hun thuisomgeving de nodige zorg en ondersteuning te bieden.
Een gestructureerde equipe verpleegkundigen kan haar team uitbreiden met één of meerdere zorgkundigen. Hoewel de verpleegkundige steeds de eindverantwoordelijkheid draagt, kan deze een aantal taken delegeren naar een zorgkundige.