Thuisverpleging

In principe kunnen alle verpleegkundige zorgen die u in het ziekenhuis krijgt, toevertrouwd worden aan thuisverpleegkundigen. Ook bepaalde, specifieke verzorgingen welke (nog) niet courant worden toegepast in de meeste thuisverplegingspraktijken, kunnen in samenspraak met de behandelend geneesheer-specialist door ons team worden uitgevoerd. Indien nodig wordt hiervoor specifiek een extra bijscholing gevolgd vooraleer de verzorging thuis van start gaat. Zo garanderen wij dat je steeds kan rekenen op de deskundige verzorging van je vertrouwde team thuisverpleegkundigen.

Wat kunnen we aanbieden?

Welke zorgen, hoeveel kost het?

Onze dienst thuisverpleging werkt volgens het zogenaamde derdebetalers systeem. Dit betekent dat wij onze erelonen rechtstreeks afrekenen met uw mutualiteit.  Omdat we uitsluitend werken met volledig geconventioneerde verpleegkundigen en ook geen REM-geld aanrekenen, hoeft u dus zelf niets te betalen. Op die manier proberen we iedereen de beste zorg te bieden, en niet enkel aan de zorgbehoevenden die hiervoor voldoende financiële draagkracht zouden hebben.

Verzorging zonder doktersvoorschrift:

 • Hygiënische zorg (aan/uitkleden, wassen)

Verzorging met doktersvoorschrift:

 • klaarzetten (wekelijks) medicatie
 • compressietherapie (steunkousen)
 • inspuitingen (IM, SC, insuline, clexane, …)
 • eenvoudige wondzorg
 • complexe wondzorg
 • stomazorg
 • sondevoeding
 • chemotherapie
 • postoperatieve zorgen
 • palliatieve zorgen
 • andere specifieke zorgen

Wat heb je nodig?

Hoe kunnen we starten?

Heeft u zelf of uw familielid verpleegkundige thuisverzorging nodig? Neem dan zeker contact met ons op, zodat we op basis van uw zorgbehoefte kunnen afstemmen hoe we u het best kunnen helpen.

Wacht indien mogelijk niet tot de laatste dag om ons te contacteren voor het inplannen van thuisverpleegkundige verzorging. Hoe eerder je ons op de hoogte brengt van je specifieke zorgvraag, hoe beter we hierop een antwoord zullen kunnen bieden.

Kort en bondig gaan we van vraag naar start van de zorgen in 3 stappen:

 1. je contacteert ons (via het online webformulier, e-mail of telefoon) met je concrete zorgvraag
 2. je zorgt voor een geldig voorschrift van de dokter
 3. we plannen de nodige zorgen in op de afgesproken dagen en tijdstippen

Een eerste vereiste om van start te kunnen gaan met thuisverpleegkundige hulp, is dat je geldig aangesloten bent met een mutualiteit naar keuze. Behalve voor een toilet (hygiënische zorg) dien je ook steeds een voorschrift van de behandelend arts (huisarts, specialist) te bezorgen, voor we de verpleegkundige verzorging kunnen aanvatten. Wanneer de verpleegkundige je komt verzorgen zal je ook bij elk bezoek je identiteitskaart (e-ID) moeten laten inlezen (wettelijk verplicht door RIZIV), behalve in periodes waar dit door het RIZIV niet verplicht wordt.

Nadat duidelijk is welke zorgen je ons wenst toe te vertrouwen, kunnen we deze in samenspraak met jou en/of de zorgbehoevende waarvoor je ons contacteert, concreet inplannen.