Niet de beste individuele spelers, wel het beste TEAM wordt KAMPIOEN

Thuisverpleging is teamwork

Thuisverpleging is teamwork. Eenieder die anders beweert, zal ofwel zichzelf overschatten ofwel de kracht van een team onderschatten. Het continu aanbieden van kwalitatieve thuisverpleging wordt in deze moderne tijden steeds complexer, en gewoonweg onmogelijk voor één enkele verpleegkundige. Niet enkel de verpleegkundig-technische verstrekkingen worden moeilijker, ze maken meer en meer deel uit van een heel pakket aan totaalzorg voor de zorgbehoevende. Daarom werken we met een team waarin alle spelers elkaar aanvullen met specifieke competenties, om zo tot de perfecte combinatie te komen. Steeds meer zorgbehoevenden zijn niet enkel moeilijk te been, diabeet, longpatiënt, halfzijdig verlamd, … maar eerder een combinatie  van verschillende aandoeningen. Onze teamleden hebben ervaring en verworven competenties in onder meer de volgende gebieden:

  • wondzorg
  • diabetes
  • palliatieve zorgen
  • psycho-sociaal
  • stomazorg

Thuisverpleging is teamwork

Niet de beste spelers, wel het beste TEAM wordt KAMPIOEN

Heb je de smaak te pakken en wil ook jij tot ons team behoren?

JJ Care Thuisverpleging – steeds op zoek naar nieuwe teamleden!

Nu je onze visie kent, word je als (toekomstige?) verpleegkundige ongetwijfeld enthousiast. Misschien heb je een van onze teamleden al zien rondrijden of aan het werk gezien? Of ken je iemand van onze medewerkers persoonlijk? Dan wordt het al helemaal moeilijk om de onderstaande knop te weerstaan.