JJ Care Thuisverpleging

Over ons

JJ Care Thuisverpleging is in de afgelopen jaren uitgegroeid van een kleine solopraktijk naar een geprofessionaliseerde groep thuisverpleegkundigen. Onze praktijk is intussen een vaste waarde voor kwalitatieve verpleging aan huis met verschillende verpleegrondes in de regio Diksmuide, Houthulst, Kortemark en deelgemeenten.

We kiezen resoluut voor een geïntegreerde zorgverlening, waarbij naast de medisch-technische verstrekkingen ook voldoende aandacht wordt besteed aan het psycho-sociale aspect.

Hoe het allemaal begon…

Van solopraktijk tot organisatie

Overtuigd om in de thuisomgeving voor velen het verschil te kunnen maken, ruilde onze praktijkcoördinator Jill een vaste job in het ziekenhuis en startte met een eigen praktijk als zelfstandig thuisverpleegkundige. Hoewel ze door haar uitgesproken visie en manier van werken inderdaad “het verschil van Jill” voor veel mensen kon maken, stootte ze ook snel op enkele grotere uitdagingen.

Zelfstandige thuisverpleging is zwaar gereglementeerd en komt samen met enorm uitgebreide administratieve verplichtingen. Als je 7/7 het hele jaar door in de weer bent met je patiënten, wanneer moet je dan al die administratie nog doen? En wanneer kan je gewoon mens zijn? Al gauw werd duidelijk dat je als zelfstandig thuisverpleegkundige niet alleen kan blijven werken.

Daarom werd een groepspraktijk opgestart, die in de volgende jaren uitgroeide tot een echt team dat actief werd in verschillende regio’s. In 2020 maakten we kennis met COVID-19 en schrijnende tekorten aan beschermingsmateriaal. Meer samenwerken en schaalvergroting zijn dan ook nodig om niet alleen hierop een antwoord te bieden, maar ook om sterk genoeg te staan naar de toekomst. In functie van verdere samenwerking en schaalvergroting bieden we naast de vanzelfsprekende zorgen in de thuisverpleging dan ook ondersteuning voor andere praktijken aan.

Zenuwcentrum van de dienstverlening

Ons kantoor

Terwijl onze groepspraktijk verder groeit, blijven we streven naar een verbetering van onze dienstverlening. Ook het regelmatig teamoverleg werd al snel een vast onderdeel van een gestructureerd geheel. Om onze interne overlegmomenten in een passend kader te laten doorgaan, huurden we hiervoor een externe vergaderruimte. Al snel merkten we dat een eigen kantoor voor meer flexibiliteit en mogelijkheden kon zorgen. In 2019 grepen we met beide armen de mogelijkheid om onze dienst onder te brengen in een eigen huisvesting. Ons eigen kantoor biedt niet enkel een ‘veilige (werk)thuishaven’  voor onze vaste teamleden, ook de praktijkcoördinatie is hier natuurlijk in ondergebracht. Bovendien biedt deze professioneel ingerichte ruimte ook de mogelijkheid om ter plaatse overlegmomenten te organiseren met patiënten, familieleden/mantelzorgers, en andere zorgverleners. Dank zij deze professionele omgeving worden we ook door verschillende hogescholen gewaardeerd als volwaardige stageplaats voor studenten verpleegkunde, zowel voor de graduaats- als Bachelor opleidingen. Student-stagiairs maken niet alleen kennis met het reilen en zeilen van de verpleegrondes, waar ze hun contacten met zorgbehoevenden en technisch-verpleegkundige technieken kunnen vervolmaken, maar ook met de andere boeiende facetten van een thuisverplegingsdienst.

Hoewel we de verzorging aan huis als onze hoofdopdracht beschouwen, is ons kantoorgebouw het zenuwcentrum van onze dienstverlening.