Een piepklein berichtje , groot plezier!

Dankbaarheid

Thuisverpleging, het blijft een bijzondere sector om in te werken. Bij elk bezoek tracht je voor de patiënt (vaak ook ‘zorgontvanger’ genoemd) het verschil te maken, de levenskwaliteit te verbeteren en indien mogelijk ook het genezingsproces voorspoedig te laten verlopen. Meestal wordt er daarvoor – zoals ook in onze eigen praktijk – gewerkt met een relatief klein team van verpleegkundigen. Zo worden de zorgen het hele jaar door, 7 op 7, gegarandeerd. De thuisverpleegkundigen krijgen op die manier al snel een vaste plaats in het dagelijkse leven van heel wat al dan niet chronische patiënten en hun familieleden. De wederzijdse betrokkenheid groeit, en er ontstaat vaak een echt diepgaande vertrouwensband.

Wanneer de zorgverlening wordt beëindigd, ontstaat er niet enkel planmatig een leegte, ook op menselijk vlak is het telkens een stukje afscheid nemen. Vaak ontvangen we dan een woordje van dank, een bloemetje, kaartje, … waarmee de patiënt en familie hun waardering voor de – soms gedurende lange tijd – geleverde zorgen nog een keer willen uitdrukken. Net door het geregelde karakter van de zorgverlening, in een aantal gevallen meermaals per dag, lijkt het allemaal eerder een vanzelfsprekendheid. Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat iedereen steeds alle zorgen krijgt die nodig zijn, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat al onze medewerkers ook nog mensen zijn van vlees en bloed. Mensen met een eigen gezin, leuke hobby’s, andere verantwoordelijkheden, … .

Daarom willen we ook op onze beurt eens extra benadrukken hoe leuk we het wel vinden om eens een complimentje, een dankjewel, een welgemeende glimlach te mogen ontvangen! Die kleine gebaren van waardering doen deugd en geven ons extra brandstof om vol enthousiasme te blijven doorgaan. Daarom, in naam van het hele team:

HARTELIJK BEDANKT!

Dankbaarheid is de kortste weg naar geluk